Sikkerhedsregler


Regler for Brik

Stuehus

Andre regler


Spring-sikkerhed og tips.

Man må ikke springe uden der er en voksen tilstede og man skal bruge sikkerhedshjelm og springvest.

Blåvandshuk Rideklub (BRIK) har med støtte fra TrygFonden indkøbt 5 sæt sikkerhedsbomholdere for at øge sikkerheden, i det daglige, for vores springryttere, det er vi meget glade for og vi håber BRIKs springryttere sætter pris på dette og selv vil være med til at øge sikkerheden for både de 4- og 2-benede.

Sikkerhedsskålen udløser ved berøring af bommen, så den falder til jorden, hvilket er mere fordelagtigt ved hest/rytters fald. Sikkerhedsskåle er et krav på alle bagbomme på oxere ved stævner under Dansk Ride Forbund (DRF), vi har tidligere lånt skålene af andre rideklubber, men har længe ønsket, at vi havde nogen til den daglige træning.

Gode skkerhedstips på springbanen

Pas på skålene, de er forholdsvis dyre!!

I forbindelse med brug af sikkerhedsskålene vil vi gerne bede om at I efter brug bringer dem i tørvejr, dvs. lægger dem på plads i ridehallen, så de ikke ruster eller bliver væk.


Sikkerhedsregler – Dansk Ride Forbund

For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt af klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette.

Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter/tilhørssted og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens sikkerhedsregler kan efter skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

Gældende fra 1. marts 2013
Bestyrelsen